Pazartesi, 15 Ramazan 1440

Kütüphanemiz

Tavsiye Kitaplar ve İndirip Okuyabileceğiniz Eserler

Kütüphane-1

Akide KONU KAYNAK BOYUT PDF KONU KAYNAK BOYUT PDF Selef-i Salihîn Akidesi Abdullah b. Abdulhamid el-Eserî [709 Kb] Hanefî Ulemasına göre Şirk ve Sebepleri Dr. M. b. Abdurrahman el-Humeyyis [464 Kb] Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Muhammed b. Abdulvahhab [168 Kb] Dört Mezheb İmamının Akidesi Dr. M. b. Abdurrahman …

YazıyıOku »

İSLAMA GÖRE MÜZİK VE HÜKMÜ

İSLÂMÎ AÇIDAN MÜZİK VE TEGANNÎ   Özgün Adı: el-Ğına ve’l-Mûsîka Telif: Saîd el-Kahtânî Telif: Abdullah el-Eserî Çeviri: Yusuf Özer Yayına Hazırlık: Guraba Kapak: Ahmet Mayalı GURABA YAYINCILIK Kitap yüklenirken lütfen bekleyiniz. Bu bağlantınızın durumuna göre biraz zaman alabilir.

YazıyıOku »

2. FIKH-I EKBER Aliyyul-Kârî Şerhi [11-18s.]

FIKH-I EKBER Aliyyül Kari Şerhi Tercüme :Yunus Vehbi Yavuz Giriş. 11 Selefin Kelâm İlmine Karşı Çıkmalarının Sebepleri: 13 Netice: 14 İman Esasları 16 Tevhidin Esasları: 16 Tevhidin Çeşitleri: 17 Tevhid’den Bahseden Âyetler 17   Giriş   Başlangıçsız her şeyin evveli, nihayetsiz her şeyin sonu; Kadim, Kerim, fazilet ve cömertlik sahibi, …

YazıyıOku »

1. FIKH-I EKBER Aliyyul-Kârî Şerhi [5-11s.]

Not: sarı ile çizilmiş yerler derste çizilen önemli yerlerdir Ve üst simge olarak girilen yerler ders notumuzdur. Bu kısımlar silindiği takdirde geriye kalan kitabın redakte edilmiş asıl metnidir. FIKH-I EKBER Aliyyül Kari Şerhi Tercüme :Yunus Vehbi Yavuz FIKH-I EKBER.. 5 Önsöz. 5 İmam Âzam’ın Hayatından Bir Özetleme. 6 I- Doğumu ve Yetişmesi: …

YazıyıOku »

FIKH-I EKBER ŞERHİ – Aliyyül Kari – Tam Metin

FIKH-I EKBER Aliyyül Kari Şerhi Tercüme :Yunus Vehbi Yavuz FIKH-I EKBER.. 5 Önsöz. 5 İmam Âzam’ın Hayatından Bir Özetleme. 6 I- Doğumu ve Yetişmesi: 6 II- Nesebi: 6 III- İlme İntisab Etmesi: 6 IV- Hocaları: 7 V- Fıkıh İlminde Temayüzü: 7 VII -Akaidde Mezhebi: 8 VIII -Hazır Cevaplığı: 8 X-Kadılıktan …

YazıyıOku »

Mevdudi – Cihad

ALLAH YOLUNDA CİHAD Frenkler Cihad kavramını kendi dillerine çevirmek istediklerinde daima kutsal savaş (Holy war) şeklinde çevirmeyi gelenek haline getirmişlerdir. Öyle ki cihadı asıl içeriğinden soyutlayıp yalancı ve yanlış bir şekle sokmaya çalışırlar. İnanılmayacak oranda çirkin yalanlar uydurarak, edebi oyunlarla mutlak gerçeklerin yüzünü oldukça kara gösterirler. Artık durum öyle bir …

YazıyıOku »

Seyyid Kutub -Cihad

CİHAD “İman edenler Allah yolunda cihad ederler. Küfredenler de tağut yolunda!..” “Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, Allah’ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dinini din edinmeyen kimselerle, küçülüp boyun eğerek elleriyle cizye verecekleri zamana kadar savaşın.” (Tevbe Suresi, 24) Bu ayet-i kerimeler: İnsanları insanlara köle …

YazıyıOku »

Gerçek İbni Teymiyye’yi Tanıyoruz: 3) İbni Teymiyye’nin Öğrencilerinden Bir Kaçı

  IBN TEYMIYE’NİN YERINI TUTAN BUYUK TALEBESİ HAFIZ İBN KAYYIM Adı ve Soyu: İlmî Derecesi:  İbâdet ve Takvası: Musibetlerle İmtihan Olması:  Talebeleri ve Çağdaşlarının İtirafları:  İlim Öğretmesi, Eser Yazması:  Eserlerinin Özelliği:  Önemli Eserleri:  Vefatı:  Zadü’1-Meâd:  İBN ABDÜLHÂDİ.  Hayatı:  Eserleri:  IBN KESÎR..  HAFIZ İBN RECEB..  Eserleri:  İBN TEYMİYE’NİN TALEBELERİ IBN TEYMIYE’NİN …

YazıyıOku »