Pazartesi, 13 Şevval 1445

Kehf Süresi oku

Kehf Süresi ‘nin Hayrat Vakfı Ahmed Hüsrev Efendi Hattıyla Arapça mushaf sayfaları…
CUMA GECESİ VE GÜNDÜZÜ KEHF SURESİ OKUMAK 

Nevevi şöyle demiştir: Kişinin Cuma günü ve gecesi Kehf suresini okuması sünnettir.

 [*] – Çünkü Nebi (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kehf suresi, Cuma günü onu okuyan kişi için iki Cuma arasını nurla aydınlatır. (Müstedrek, Tefsir, II, 368)

 Hakim bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir.

 [*] – Darimi ve Beyhaki şu hadisi rivayet etmiştir: Kehf suresi, Cuma gecesi onu okuyanlar için kendisi ile Beytü’l-Atik [Kabe] arasını aydınlatır. (Darİmİ, Fedaİlü’l-Kur’an, II, 454)

 [*] – Hadisin bazı rivayetlerinde şu ifadeler yer almaktadır: Onun öbür cumaya kadar ve fazladan üç gün günahları affedilir. Sabah oluncaya kadar bin melek onun için dua eder, hastalıktan, zatü’l-cenp’ten, alaca hastalığından, cüzzamdan ve Deccalin fitnesinden korunmuş olur. (Zebİdİ, İthafü’s-sadeti’l-müttakin, III, 292; Münziri, Tergib ve’t-terhib, I, 172)

Ezrak’ın dediği üzere; günün başında bu sureyi okumakta acele etmek ve ihmal etme ihtimalinden güvende olmak daha iyidir.

Bir görüşe göre bu sure güneşin doğmasından önce okunur.
Başka bir görüşe göre ikindiden sonra okunur.

Eş-Şamilü’s-sağir adlı eserde “kişi Camiye gitmeden önce okur” demiştir.

Şafii’nin şöyle dediği aktanImıştır: Cuma gecesinde Kehf suresinin çokça okunmasını severim.

Cürcani bu görüşü esas almıştır.

Ezrai, İmam Şafii (r.a.) ve mezhebimizin alimlerinden “Cuma günü ve gecesi kehf suresini çokça okumanın sünnet olduğu” görüşünü nakletmiş ve “gündüz okumak daha güçlü bir sünnettir” demiştir.

Bu surenin Cuma günü okunmasının hikmeti şudur:

Müslim’in hadisinde yer aldığı üzere kıyamet günü Cuma günü kopacaktır. Cuma günü insanların toplandığı bir gün olduğu için kıyamet gününe benzemektedir. Kehf suresinde de kıyamet günü yaşanacak korkunç durumlardan söz edilen bölümler bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.