Cuma, 14 Rebiülevvel 1445

Etiket Arşivleri: daru’l-İslam

Daru’l-harpte faiz almak vermek caiz midir?

Darul Harpte Faiz almak vermek caiz midir? Aslolan görüş haram faizin her yerde haram olduğudur. Ayetler ve hadislerde böyle bir ayrıma gidilmemiştir. Hanefilerin delil aldıkları ve  Nasbur’raye’ de yer verdikleri hadis ise delil olmaya müsait olmayıp sahih değildir. Bu konuda cumhurun görüşü faizin her yerde haram olduğudur. Mâlikî, Şâfiî, ve Hanbelî …

YazıyıOku »