Çarşamba, 21 Zilkade 1445
Kurani Kerim Ahmet Husrev Oku 469
Kurani Kerim Ahmet Husrev Oku 469

Allah Dünya Hayatına Aldanmayın Diye Uyarıyor

İniş Sırasına Göre

ÂLÂ SURESİ

 

İniş Sırası: 8 • Mushaf Sırası: 87 • Mekki Sure • 19 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

14. Muhakkak ki, kurtulmuştur temizlenen,

 

15. Rabbinin ismini anıp namaz kılan/(O’na) ibadet ve dua eden.

 

16. Ama Siz, dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

 

17. Oysa ahiret hayatı daha hayırlı ve sonsuzdur.

 

18. Şüphesiz bu, önceki sahifelerde de vardır;

 

19. İbrahim’in ve Musa’nın sahifelerinde…

 

 

 

NECM SURESİ

 

İniş Sırası: 23 • Mushaf Sırası: 53 • Mekki Sure • 62 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

29. Zikrimizden (Kur’an’dan) yüz çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyenlere aldırış etme!

 

30. İşte, ilimde eriştikleri gâyeleri budur. Şüphesiz Rabbin, yolundan sapan kimseyi en iyi bilendir. Doğru yolda olanı da en iyi bilendir.

 

31. Göktekiler ve yerdekiler Allah’ındır. Bu, yaptıkları ile kötülük yapanları cezalandırması ve iyilik yapanları da güzellikle mükâfatlandırması içindir.

 

 

 

KIYAMET SURESİ

 

İniş Sırası: 31 • Mushaf Sırası: 75 • Mekki Sure • 40 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

20. Hayır hayır! Siz hemen ele geçen şeyleri/peşini/dünyalığı seviyorsunuz.

 

21. Geleceği/kalıcı olanı/ahireti ise terk ediyorsunuz.

 

22. Yüzler var ki, o gün ışıl ışıl parlar.

 

23. Rablerine bakar durur.

 

24. Birtakım yüzler de vardır ki, o gün asıktır,

 

25. onunla (o azapla) bel kemiğinin kırılacağını anlar.

 

 

 

FATIR SURESİ

 

İniş Sırası: 43 • Mushaf Sırası: 35 • Mekki Sure • 45 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

5. Ey insanlar! Şüphesiz ki, Allah‘ın sözü gerçektir. Dünya hayatında aldanmayın/dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve sakın, o aldatıcı sizi Allah ile/Allah adına aldatmasın.

 

 

 

TAHA SURESİ

 

İniş Sırası: 45 • Mushaf Sırası: 20 • Mekki Sure • 135 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

130 . Onlar ne derse desin sen katlan/yoluna devam et/sabırlı ol. Rabbin her şeyi güzel yaptı, sen de ona karşılık (bireysel olarak), (Farz Namazlar öncesi, Nafile [Sünnet] Namaz kılarak) ibadet et; Güneş doğmadan önce (Sabahın Nafilesini/Sünnetini) ve batmadan önce (İkindi Namazı Sünnetini kılarak tesbih et). Gecenin anlarında (Akşam, Yatsı, Teheccüd Sünnet[Nafile]lerini) ve günün bölümlerinde de (Öğle öncesi, sonrası ve Kuşluk vaktinde). Belki (böylece) hoşnut kalırsın/mutlu olursun!

 

131 . Dünya hayatının süsü olarak, kendilerini imtihan için üst üste nimetler verdiğimiz kişilere imrenme. Rabbinin verdiği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

 

132 . Ailene namazı emret, sen de namaza devam et. (Rızkı bahane etme) Senden rızık istemez, sana rızık veririz. Mutlu son, Allah’tan çekinerek kendini korumanındır (takvanındır).

 

 

 

KASAS SURESİ

 

İniş Sırası: 49 • Mushaf Sırası: 28 • Mekki Sure • 88 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

60. Size verilen her şey, yalnızca dünya hayatının geçimi ve süsüdür. Allah’ın katında olan ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hâlâ akletmiyor musunuz?

 

61. Şimdi kendisine güzel bir ödülü söz verdiğimiz ve de o söze kavuşacak olan kimse; dünya hayatının zevkini yaşayan sonra da, kıyamet günü yakalanıp getirilecek olan kimse gibi midir?

 

 

79. Böylelikle (Karun), ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyen kimseler, dediler ki: “Ne olurdu, Karun‘a verilen şeylerin benzeri bize de verilseydi. Gerçekten o, büyük bir şans sahibi!”

 

80. Gerçek ilim adamları, dediler ki: “Yazık size! İmaeden ve faydalı bir işi en iyi şekilde yapan kimse için, Allah‘ın ödüllendirmesi daha iyidir. Buna da sabredenler dışında kimse kavuşturulmaz.”

 

 

 

İSRA SURESİ

 

İniş Sırası: 50 • Mushaf Sırası: 17 • Mekki Sure • 111 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

18. Kim bu çabuk geçen dünyayı isterse orada istediğimiz kişiye, onun için varettiğimiz kadarını veririz! Sonra da ona (sonsuz kalmak üzere) cehennemi vatan kılarız. Kovulmuş, kınanmış olarak oraya yaslanır.

 

19. Kim de ahireti isterse ve mümin olarak, ona uygun bir çaba ile çalışır, koşturursa; işte bunlara çalışmalarının karşılığı verilmiş olur.

 

20. Hepsine; onlara da bunlara da Rabbinin lütfundan (dünyada) uzatırız. Rabbinin lütfu (insanların bir kısmıyla) sınırlı değildir!

 

21. Bak! Kimini kiminden kabiliyetli yarattık. Elbette ahiret dereceler bakımından daha büyüktür ve nimeti/ikramı da daha büyüktür.

 

 

 

YUNUS SURESİ

 

İniş Sırası: 51 • Mushaf Sırası: 10 • Mekki Sure • 109 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

7. Bizimle buluşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olanlar, onunla tatmin olanlar ve ayetlerimizden gafil olanlar var ya;

 

8. işte onların varacakları yer ateştir, kazanmakta olduklarından dolayı!

 

9. (Gerçekten var olanlara) inanan ve salih amel/faydalı işleri en iyi şekilde yapanlara gelince; Rableri onları imanlarından dolayı, zeminlerinden ırmaklar akan, nimetlerle donatılmış cennetlere iletir.

 

 

24. Dünya hayatının durumu; gökyüzünden indirdiğimiz su gibidir! Öyle ki; insanların ve hayvanların beslendiği yer bitkisi onunla/suyla birbirine karıştı. Böylece; yeryüzü ziynetini takınıp süslendiğinde ve sahipleri de onun ürününü biçip toplamaya güç yetirir olduklarını sanmışlarken; bir gece veya gündüz, emrimiz ona gelmiştir de onu, kökünden biçilmiş bir duruma getirmişizdir. Sanki dün hiç yeşermemiş gibi yaparız! İşte böyle, ayetleri geniş geniş açıklıyoruz. Düşünen bir toplum için!..

 

 

 

HUD SURESİ

 

İniş Sırası: 52 • Mushaf Sırası: 11 • Mekki Sure • 123 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

15. Kim dünya hayatını ve süsünü ister ise, orada (dünyada), onlara amellerinin karşılığını tam veririz. Ve onlar bunda hiçbir eksikliğe uğratılmazlar.

 

16. Onlar öyle kimselerdir ki; ahirette onlar için ateşten başkası yoktur. Orada yaptıkları şeyler boşa gitmiştir. Ve zaten bütün yapmış oldukları şeyler batıl/geçersiz olmuştur!

 

17. (Böyleleri) şu kimse gibi olur mu; Rabbinin katından bir delile (Vahye/Kur’an’a) dayanmıştır. Ve o delil ki, O’nun katından olan bir şahit. Ayrıca; ondan önce de bir imam/önder ve bir rahmet olarak Musa’nın kitabı var. İşte onlar (gerçeği görenler) buna (Kur’an’a) inanırlar. Topluluklardan kim onu (Kur’an’ı) reddederse, ona vadedilen/söz verilen yer ateştir. Bundan hiç şüphen olmasın! Şüphesiz o, Rabbinden gelen gerçektir! Fakat insanların birçoğu (gerçekleri) gizliyor!..

 

 

 

HİCR SURESİ

 

İniş Sırası: 54 • Mushaf Sırası: 15 • Mekki Sure • 99 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

87. Ve Ant olsun/Gerçek şu ki; Biz sana ikililerden yediyi (tekrarlanan Fatiha’yı) ve büyük Kur’an’ı verdik.

 

88. Sakın gözlerini onlardan bazı zümrelere izin verdiğimiz dünyalık şeylere dikme! Onlara üzülme ve müminlere şefkat kanatlarını indir!

 

89. De ki: “Şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım!”

 

 

 

EN’AM SURESİ

 

İniş Sırası: 55 • Mushaf Sırası: 6 • Mekki Sure • 165 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

32. Dünya hayatı bir oyun ve bir eğlenceden başka bir şey değildir. Ama ahiret yurdu, korunup sakınan kimseler için daha iyi/daha kalıcıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?

 

 

70. Dinlerini bir oyun ve eğlence edinen; dünya hayatında aldanan kimseleri kendi haline bırak! Sen bununla şöyle hatırlat: Bir kişi kazandığı şeylerin eline teslim edilmeye görsün, onun Allah’tan başka ne bir dostu, ne de bir şefaatçisi vardır. Her türlü fidyeyi verse de ondan kabul edilmez! İşte onlar kazandıkları şeylere teslim edilmiş kimselerdir! Onlar için kaynar sudan bir içki ve inkâr etmiş olmaları yüzünden can yakıcı bir azap vardır!

 

 

 

LOKMAN SURESİ

 

İniş Sırası: 57 • Mushaf Sırası: 31 • Mekki Sure • 34 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

33. Ey insanlar! Rabbinizden sakının! Babanın çocuğunun yükünü yüklenemeyeceği, çocuğun da babasının yükünü yüklenemeyeceği o günden korkun! Şüphesiz, Allah’ın sözü gerçektir. Öyleyse dünya hayatında aldanmayın ve sakın çok aldatıcı (şeytan) sizi Allah’ın affına güvendirmesin!

 

 

 

MÜMİN SURESİ

 

İniş Sırası: 60 • Mushaf Sırası: 40 • Mekki Sure • 85 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

38. Ve o inanan kimse şöyle söyledi: “Ey kavmim! Bana uyun. Sizi dosdoğru yola götüreyim!

 

39. Ey kavmim! Bu dünya hayatı ancak bir geçim yeridir. Şüphesiz ahiret ise, sonsuz durulacak karar yurdu/sonsuz vatandır!

 

 

 

ŞURA SURESİ

 

İniş Sırası: 62 • Mushaf Sırası: 42 • Mekki Sure • 53 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

20. Kim ahiret sevabını/menfaatini/ekinini ister ise; onun ekinini/sevabını/menfaatini artırırız. Kim dünya menfaatini/ekinini ister ise; ona da, ondan bir şeyler veririz. Fakat ahirette, onun için başka hiçbir nasip/alacak yoktur.

 

 

36. Şimdi size verilen herhangi bir şey, dünya hayatının geçici geçimliğidir! Allah katında bulunanlar ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. İman edip ve Rablerine tevekkül edenler/güvenenler içindir!

 

 

 

ZUHRUF SURESİ

 

İniş Sırası: 63 • Mushaf Sırası: 43 • Mekki Sure • 89 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

33. Şayet insanların (özenti nedeniyle özgür düşünemeyen), bir tek millet olması durumu olmasaydı; elbette, Rahmân(iyiliği sonsuz olan)’ı inkâr eden kimselerin evlerine; gümüşten çatılar ve üzerinde çıkıp yükselecekleri merdivenler,

 

34. odalarına kapılar ve üzerinde yaslanacakları koltuklar yapardık

 

35. ve daha nice süs!.. Bunların hepsi, yalnızca dünya hayatının geçimliğinden ibarettir! Ahiret ise Rabbinin katında korunup sakınanlar içindir.

 

 

 

CASİYE SURESİ

 

İniş Sırası: 65 • Mushaf Sırası: 45 • Mekki Sure • 37 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

24. Dediler ki: “Hayat, sadece bu dünya hayatımızdır! Ölürüz ve yaşarız. Bizi zamandan başkası yok etmiyor!” Oysa bu konuda onların hiçbir ilimleri yoktur. Onlar sadece zannediyorlar/tahmin yürütüyorlar.

 

25. Açık açık ayetlerimiz onlara okunduğu zaman onların delilleri; “Eğer doğru sözlüler iseniz atalarımızı getirin”, demekten başkası değildir.

 

26. De ki: “Allah size hayat veriyor, sonra sizi öldürüyor. Sonra da, hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde sizi toplar. Ama insanların birçoğu bilmiyor.”

 

 

 

AHKÂF SURESİ

 

İniş Sırası: 66 • Mushaf Sırası: 46 • Mekki Sure • 35 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

20. İnkâr edenlere ateşe sunuldukları gün (şöyle denir): “Siz, güzel şeylerinizi dünya hayatında tüketip yok ettiniz! Orada onlarla keyif sürdünüz. Bugün, alçaltıcı azap ile cezalandırılacaksınız. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çık(ıp azıtmış ol)manızdan dolayı!”

 

 

 

KEHF SURESİ

 

İniş Sırası: 69 • Mushaf Sırası: 18 • Mekki Sure • 110 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

45. Sen Onlara dünya hayatının misalini şöyle anlat: O, gökyüzünden indirdiğimiz bir su gibidir. Onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karışmıştır. Sonra da rüzgârların savurduğu çöp kırıntıları olmuştur. Allah her şeye muktedîrdir/her şeye güç yetirendir!

 

46. Mal ve çocuklar dünya hayatının süsüdür. Faydalı olan kalıcı işler ise Rabbinin katında, sevapça daha iyi, umut bağlamaya daha lâyıktır.

 

 

 

NAHL SURESİ

 

İniş Sırası: 70 • Mushaf Sırası: 16 • Mekki Sure • 128 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

106. Kim inandıktan sonra, Allah’ı inkâr ederse; -kalbi imanla yatışmış olduğu halde zorlanan kimse hariçkim inkâra göğsünü açarsa (inkârı severse), Allah’tan bir gazap, işte onların üzerinedir. Onlar için büyük bir azap vardır.

 

107. Bu onların, dünya hayatını ahiretten daha çok sevmeleri sebebiyledir. Allah, kâfirler[*] topluluğunu yola getirmez.

 

[*] Kafirlerin en önemli özelliği dünya hayatını Ahirete tercih etmeleridir. Bu nedenle ayetleri görmezlikten gelirler.

 

108. Bunlar, kalpleri, dinleme ve görmeleri üzerinde Allah’ın yeni bir yapı oluşturduğu kimselerdir. Onlar, ne yaptıklarının farkında değillerdir.

 

 

 

İBRAHİM SURESİ

 

İniş Sırası: 72 • Mushaf Sırası: 14 • Mekki Sure • 52 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

3. Onlar, o kimseler ki; dünya hayatını ahirete tercih ederler, Allah’ın yolundan çevirirler/alıkoyarlar ve o yolu karıştırmak/eğriltmek/saptırmak isterler! İşte onlar, uzak bir sapkınlık içindedirler.

 

 

 

NAZİAT SURESİ

 

İniş Sırası: 81 • Mushaf Sırası: 79 • Mekki Sure • 46 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

34. Ve Böylece, o en büyük felâket geldiği zaman;

 

35. o gün insan neyin peşinde koştuğunu hatırlar!

 

36. Ve görmeleri için cehennem de açıkça sergilenmiştir.

 

37. Artık her kim azgınlık etmiş

 

38. ve dünya hayatını tercih etmişse,

 

39. muhakkak ki cehennem, (onun için) barınak yeridir/onun varacağı yerdir!

 

40. Her kim de, Rabbinin makamından korkmuş ve kendini boş tutkulardan alıkoymuşsa,

 

41. elbette varılacak yer cennettir!

 

 

 

ANKEBUT SURESİ

 

İniş Sırası: 85 • Mushaf Sırası: 29 • Mekki Sure • 69 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

64. Bu Dünya hayatı bir eğlenme ve bir çalışma(yurdun)dan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise, elbette asıl hayat/konaklama yeri/sonsuz vatan odur! Şayet bilmiş olsalardı!..

 

Medeni Sureler

BAKARA SURESİ

 

İniş Sırası: 87 • Mushaf Sırası: 2 • Medeni Sure • 286 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

200. Hac ibadetinizi yaparken Allah’ı, babalarınızdan aklınızda kaldığı gibi[1*], hatta daha güçlü dualarla anın. İnsanlardan kimi der ki: “Rabbimiz! Bize ne vereceksen, bu dünyada ver!” Onun ahiretle ilgili bir kazanımı olmaz.

 

[1*] Bize göre âyetin tefsiri şöyledir: يذكرون الله آباءكم ذكرتم كما = Allah’ı babalarınızdan öğrendiğiniz gibi anın.

 

201. Kimileri de şöyle der: “Rabbimiz! Bize bu dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi o ateşin azabından koru!”

 

202. Bunlardan her birine kazandıklarından bir pay vardır.[1*] Allah hesabı çabuk görür.

 

[1*] İstediğini elde etmek için dua yetmez, çalışmak da gerekir.

 

 

204. İİnsanlardan öylesi var ki dünya hayatıyla ilgili sözleri seni hayran bırakır. İçinde olana da Allah’ı şahit tutar ama aslında o, pek inatçı bir hasımdır.

 

205. Eline yetki (velayet) geçince yeryüzünde düzeni bozmaya, kaynakları tüketmeye ve soykırıma[*] çalışır. Allah tabii düzenin bozulmasını sevmez.

 

[*] Ayette geçen helâk = هلاك, kendinde olanı kaybetmektir. Yerine göre çürüme, bozulma ve ölüm anlamı verilir.

 

 

212. Yaşadıkları hayat, kâfirlere[1*] süslü gösterilir, inananları hafife alırlar. Ama müttakîler[2*] Kıyamet[3*] günü o kâfirlerden üstün durumda olurlar. Allah, tercih ettiği kişiye[4*] hesapsız rızık verir.

 

[1*] Âyetleri görmezlikten gelenlere.

 

[2*] Müttakî, kendi yapısını bozmayan kişidir.

 

[3*] Kıyamet ayağa kalkma ve kalkış demektir. Kıyamet günü, insanların yeniden dirilip kabirlerinden kalktığı gündür.

 

[4*] “Şâe = شاء”, bir şeyi var etti, demektir (Müfredât). Allah bazı şeyleri kulunun tercihine göre yarattığından öznesi kul olursa “tercih edip yaptı”, Allah olursa “tercih edip yarattı” anlamına gelir.

 

 

 

AL-İ İMRAN SURESİ

 

İniş Sırası: 89 • Mushaf Sırası: 3 • Medeni Sure • 200 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

14. Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma (serbest dolaşan) atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler, insanlara süslü göründü. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah’ın katındadır.

 

15. De ki “Size onlardan daha iyisini söyleyeyim mi? Kendini koruyanlar (müttakiler) için Rableri (Sahipleri) katında, ölümsüz olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan bahçeler, kusursuz hale getirilmiş eşler ve Allah’ın rızası vardır. Allah kullarını görmektedir.”

 

16. Onlar şöyle derler: “Rabbimiz! Biz inanıp güvendik, günahlarımızı bağışla, o ateşin azabından bizi koru!”

 

17. Onlar Sabırlı, özü sözü doğru, Allah’a içten boyun eğen, mallarından hayra harcayan ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyen kimselerdir.

 

 

145. Hiç bir kimse Allah’ın izni olmadan ölemez. Ölümün gerçekleşmesi için Allah’ın verdiği izin yazılır. Kim dünya menfaatini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret ödülünü isterse, ona da ondan veririz. Biz şükredenleri ödüllendireceğiz.

 

 

185. Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü, yaptıklarınızın tam karşılığı size verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa; gerçekten o, kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir

 

 

 

NİSA SURESİ

 

İniş Sırası: 92 • Mushaf Sırası: 4 • Medeni Sure • 176 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

94. Ey inanıp güvenenler! Allah; saldırganları/teröristleri etkisiz kılmanız için, savaşa izin verdiğinde; sefere çıkmadan önce gerekli araştırmayı yapın. Size selâm veren (barış öneren) kimseye, dünya hayatının geçici menfaatine (ganimete) göz dikerek; “Sen mümin değilsin” demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyle idiniz de Allah size lütufta bulundu. Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

 

 

134. Kim dünya sevabı (nimeti) istiyorsa (bilsin ki), dünya sevabı da ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

 

 

 

HADİD SURESİ

 

İniş Sırası: 94 • Mushaf Sırası: 57 • Medeni Sure • 29 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

20. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir oyalanma, bir süs, mallar ve çocuklarla övünme yarışından ibarettir. Bu hayat, bitirdiği bitkilerle çiftçileri hayran bırakan bereketli yağmura benzer. Sonra bitki kurur; onu sararmış görürsün, arkasından da çer-çöpe dönüşür. Ama Ahirette (öbür dünyada) hem ağır bir azap hem de Allah’ın bağışlaması ve rızası vardır. Dünya hayatı, aldatıcı bir yararlanma dışında bir şey değildir.

 

21. Rabbiniz (Sahibiniz) tarafından bağışlanmayı ve genişliği göklerle yerin arası kadar olan Cennet’i elde etmek için yarışın. Orası Allah’a ve elçilerine inanıp güvenenler için hazırlandı. İşte Allah’ın ikramı budur; onu, yapması gerekeni yapan[*] kişilere verecektir. Allah, büyük ikram sahibidir.

 

[*] Şâe = شاء fiilinin kökü, “bir şeyi var etme” anlamında olan şey =شيء’dir(Müfredât). İnsanın kendinden istenen bir şeyi var etmesi, görevini yapması olur.

 

 

 

MUHAMMED SURESİ

 

İniş Sırası: 95 • Mushaf Sırası: 47 • Medeni Sure • 38 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

35. (Mümin olduğunuz için[*]) Üstün durumda olan sizsiniz, Allah da sizinle beraberdir; o halde gevşemeyin; barış teklifinde de bulunmayın. Allah sizi, işlerinizde asla yalnız bırakmaz.

 

[*] “Gevşemeyin ve üzülmeyin! Eğer inanıp güveniyorsanız en üstün olan sizlersiniz.?Siz bir yara aldıysanız, karşınızdaki topluluk da vaktiyle benzeri bir yara almıştı. Böyle günleri, bir ona bir öbürüne, insanlar arasında döndürüp dururuz. Bu, Allah’ın inanmış olanları bilmesi ve içinizden kimilerini şahit tutması içindir. Allah, yanlış yapanları sevmez” Al-i İmran (3/139-140)

 

“Eğer barışa meyilli olurlarsa sen de meyilli ol ve Allah’a güvenip dayan. Her şeyi dinleyen ve bilen O’dur. Sana oyun kurmak isterlerse Allah sana yeter. Seni, kendi yardımıyla ve müminlerle destekleyen O’dur.” (Enfal 8/61-62)

 

36. Doğrusu dünya hayatı oyun ve oyalanmadır. Eğer inanır ve korunursanız Allah, hakettiğiniz karşılıkları verir ve sizden bütün mallarınızı da istemez.

 

37. Onları istese ve hepsini vermek zorunda bıraksa cimrilik edersiniz ve kinlerinizi ortaya çıkarır.

 

38. Sizler, Allah yolunda harcama yapmaya çağrılan kimselersiniz ama cimrilik edenleriniz var. Kim cimrilik ederse cimriliği kendine eder. Allah’ın kimseye ihtiyacı yoktur, fakir olan sizsiniz. Çağrıya uymazsanız yerinize başka bir topluluk getiririz; onlar sizin gibi olmazlar.

 

 

 

İNSAN SURESİ

 

İniş Sırası: 98 • Mushaf Sırası: 76 • Medeni Sure • 31 Ayettir

 

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

 

 

27. Bu insanlar bir an önce ellerine geçecek şeyler isterler, önlerindeki ağır günü hesaba katmazlar.

 

28. Onları, bağ dokuları güçlü olarak Biz yarattık. Tercih ettiğimiz zaman benzerleriyle değiştiririz.

 

29. Bunlar, aklınızdan çıkarmamanız gereken (zikirler) doğru bilgilerdir. Yapması gerekeni yapan[*] Rabbinin gösterdiği yola girer.

 

30. Allah gerekli desteği vermezse[*] yapabileceğiniz bir şey yoktur. Her şeyi bilen ve her kararı doğru olan O’dur.

 

[*] Şâe = شاء fiilinin kökü, “bir şeyi var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. Özne insansa “gereğini yaptı”, Allah ise “gereğini yarattı” anlamına gelir. Onun mutlaka bir gizli nesnesi/mef’ulü olur ve o nesne cümlenin akışından anlaşılır (Bkz. Müfredât). Bir şeyin olması için Allah’ın ‘Ol!’ emrini vermesi gerekir. (Yasin 36/82) Bu âyete göre, Allah’ın böyle bir emri olmadan hiçbir şey yapamayız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.