Genel

UTANDIM..!

UTANDIM..! Kendisine Müslümanım diyen, İslami hassasiyete sahip kişilerden utandım.. Alparslan KUYTUL üzerine yoğunlaşıp, Camide yapılan Tahakkümü aklayan kıt kafalardan utandım.. Ayakkabı ile camiye girip Rahle üzerinde Kuran okuyan kişileri Çekiştirip Darb EDENLERİ aklayanlardan utandım.. Camide Biber gazı sıkıp İTİKAF’ta Müslümanları Rencide edenleri alkışlayan ellerden utandım.. İbadet için toplanıp Kuran okuyan …

YazıyıOku »

TASAVVUF ve İSLAM

  Onlar bir veli tanımı yaparlar “falan kişiler Allah’ın velisidir” diyorlar. Biz Kur’an’ın veli tanımına inanıyoruz “Allah, inananların velisidir” diyoruz. (Bakara 2/257)   Onlar Allah’a veli isnat ediyorlar, bunlar bizim evliyalarımızdır diyorlar.  Biz Allah’ı bırakıp da “O’ndan başka velilerin peşinden gitmeyin” diyoruz. (Araf 7/3)   Onlar Allah’a giden yollar çoktur, istediğiniz yoldan gidin …

YazıyıOku »

KIR ARTIK ZİNCİRLERİNİ

Ayaklarındaki zincirleri kırarak özgürlüğe koşacaklarına ayaklarındaki zincirlerin muhafızlığını yapanlar ancak zavallılardır.   Müslümanların İslam’daki delil sorununu halletmeleri gerekiyor. Kur’an’ı kerim; “Delil nedir?” sorusuna “Kur’an ve Sünnettir.” cevabını veriyor. Allah Rasulü de veda hutbesinin sonunda şunları söylüyor;   ‘Size iki şey bırakıyorum bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe doğru yoldan ayrılmazsınız’ Der ve …

YazıyıOku »

KUR’AN’DA HİKMET KAVRAMI

  “Hikmet” sözlük anlamı: Hükmetmek, hâkim olmak, hikmetli olmak, yönelmek, düzeltmek amacıyla men etmek, dönmek, dönmek ve sağlam yapmak anlamındaki “h,k,m” kökünden türemiştir.   “Hikmet” terim anlamı: Adalet, ilim, amel, nübüvvet, sünnet, Kur’an, Allah’a itaat, dini anlayış, Allah korkusu, akıl, söz ve işte isabet, hakkı bilmek ve hayır işlemek anlamlarında …

YazıyıOku »

Aişe radıyallahu anha

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in yakın dostu, Ebu Bekir radıyallahu anh’ın kızıdır. Peygamberliğin 4. yılında Mekke’de doğmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile nikâhı hicretten önce Mekke’de kıyılmıştır. Aişe radıyallahu anha’nın fiili evlilik hayatı ise hicretin 2. senesi şevval ayında başlamıştır.   Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Aişe radıyallahu …

YazıyıOku »

Zeynep Binti Cahş radıyallahu anha

Peygamber’in halası Ümeyye’nin kızı olan Zeynep radıyallahu anha önce Resulullah’ın evlatlığı Zeyd radıyallahu anh ile evlenmiş ve aralarındaki uyumsuzluk nedeniyle boşanmıştır. Arap geleneklerine göre evlatlık gerçek bir evlat gibi sayıldığı için nikâh ve miras gibi birçok konuda ona göre muamele yapılıyordu. Oysaki kişiler arasında kan veya süt (kardeş) bağı olmadıkça …

YazıyıOku »

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in Evlilikleri

  Yüce Allah Müslüman erkeklere aynı anda en fazla dört hanımla evlenmeyi helal kılmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise daha fazla kadınla evlenmesi helal kılınmıştır. Peygambere mahsus olan bu evliliklerin elbette değişik sebep ve hikmetleri var. Peygamberin örnek evliliklerinden çıkarılması gereken ders ve hikmetlerden birkaçını kısaca zikredelim.   — …

YazıyıOku »

RESULULLAH’IN MÜŞRİKLERE VEFASI

Risâlet geldiğinden itibaren Efendimiz bütün çile ve ızdıraplara katlanarak İslâm’ı anlatmaya ve yaymaya devâm ediyordu… ! Tâif dönüşünde düşmanları onu Mekke’ye almak istememişlerdi… ! Resûl-i Ekrem Efendimiz sıra ile birçok ileri gelen Mekkelinin himayesini istemiş fakat hepsi reddetmişti… ! Bu teklifi sâdece Mut’im bin Adiyy kabul etti ve oğullarını silâhlandırıp …

YazıyıOku »

Kıyametin Alametleri

1) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in gönderilmesi. Buhari 6425 2) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in vefatı. Buhari 2967 3) Kudüs’ün fethi. Kudüs’ün fethi Ömer (Radiyallahu Anh) zamanında hicri 16. yılda meydana gelmiştir. Buhari 2967, Büyük İslam Tarihi 7/96, 99 4) Davaları bir olan iki grubun savaşması. Âlimlerin görüşüne göre bu …

YazıyıOku »

Tekfirde İfrat ve Tefrit

İslam’da TEKFİR hukuku elbette vardır..! Kafir olan kişi ancak Tekfir hukuku ile Teşhir edilir..! Lakin Tekfir Hukuku herkesin ağzında Çiğneyeceği Sakız değildir.! Yahut da Zihnimizde inanıp MUTLAK DOĞRU bildiğimiz ve içine de yanlışlar karışmış itikadımıza ters olan her kişi Tekfir edilmez.! Tekfir eden kişi ALLAH adına birisinin İman ve Küfrüne …

YazıyıOku »