Cumartesi, 24 Zilkade 1445

Etiket Arşivleri: Ebû Suud Efendi Fetvalar

Şeyhu’l İslâm Ebû Suud Efendi’nin Şia Fetvası

Seyhul Islam Ebu Suud Efendinin Sia Fetvasi

Şi’a yetmiş üç fırkanın hâlis birinden değildir. Her birinden bir miktar şer ve fesad alıp, kendiler hevâlarınca ihtiyar ettikleri küfr ü bid’atlere ilhak edip, bir mezhebi küfr ü dalâlet ihtira eylemişlerdir. Dahi durup gün günden artırmak üzerinedirler. Ol zâlimler Kur’an’ı ve İslâmı istihfaf eylemekte ve kütüb-i şer’iyyeyi tahkir edip oda …

YazıyıOku »