Perşembe, 29 Zilkade 1445

Etiket Arşivleri: salati tefriciye bidat mi

Kurtubi salat-ı tefriciye diye bir dua tavsiye etmiş midir?

Kurtubi Salat I Tefriciye Diye Bir Dua Tavsiye Etmis Midir

Rasulüllah  (sallallahü aleyhi ve sellem)’in  zaman-ı saadetinden uzaklaştıkça sünnetler örtülmekte, yalanlar çoğaldığı için bid’at yayılmaktadır. Bid’ati yaymak, din-i islâmı yıkmak*tır. Bid’at çıkarana ve işliyenlere hürmet etmek, onları büyük bilmek, İslâmiyetin yok olmasına sebep olur. Bid’at işliyenlere büyük diyen, müslümanlığı yıkmağa yardım etmiş olur. Salat-ı tefriciye adı ile 4444 tekrarın hiçbir dayanağı …

YazıyıOku »