Salı, 20 Zilkade 1445
Zikrin Faydalari Ve Meziyetleri

Zikrin Faydaları Ve Meziyetleri

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

” فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ ”

” Öyleyse siz beni (itaat ve ibadetle) zikredin ki, ben de sizi (sevap ve mağfiretle) zikredeyim. Ve bana şükredin, (sakın) nankörlük etmeyin. ” (Bakara: 152)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا” ”

” Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin. ” (Ahzab: 41)

” وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ”

” Allah’ı çokça zikreden erkekler ve (Allah’ı çokça) zikreden kadınlar, (işte) onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir ecir hazırlamıştır. ” (Ahzab: 35)

” وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ”

” Rabbini, yüksek sesle olmaksızın sabah akşam yalvara yakara ve gizlice içinden zikret. Sakın gafillerden olma. “ (Araf: 205)

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir:

” Rabbini zikredenle, O’nu zikretmeyenin misali diri ile ölünün misali gibidir. ” (Buhari Fethu’l Kadir Şerhi 11/208 )

Müslim’in rivayeti ise şu şekildedir:

” İçinde Allah-u Teâlâ’nın zikredildiği ev ile içinde Allah-u Teâlâ’nın zikredilmediği evin misali diri ile ölünün misali gibidir. ” (Müslim 1/ 539)

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir:

” Allah-u Teâlâ şöyle buyurmuştur:

” Ben kulumun bana olan zannı üzereyim. O beni zikrettiği zaman onunla beraberim. O beni kendi nefsinde zikrederse, ben onu kendi nefsimde zikrederim. O beni bir toplulukta zikrederse, ben onu ondan daha hayırlı bir toplulukta zikrederim. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana bir kulaç yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. ”

(Buhari 8/171, Müslim 4 /2061)

Allah teala’yı zikretmenin yüze yakın faydası vardır.

(İbn Kayyum-Zikrin Faydalari ve Meziyetleri)

1. Fayda – Zikir, şeytan’ ın belini kırar, onu uzaklaştırır ve kovar.

2. Fayda – Zikir, Rahman(azze ve celle)’yi razı eder.

3. Fayda – Zikir, gam, keder, üzüntü ve tasayı kalpten tamamen giderir.

4. Fayda – Zikir, kalbe ferahlık, sevinç ve sürûr getirir.

5. Fayda – Zikir, kalbi ve bedeni kuvvetlendirir.

6. Fayda – Zikir, Kalbi ve yüzü parlatır.

7. Fayda – Zikir, rızkın bol ve bereketli olmasını sağlar.

8. Fayda – Zikir, zikredeni heybet, tatlılık ve parlaklığa büründürür.

9. Fayda – Zikir, zikreden kimseye İslamın ruhu, din değirmenini/taşını ve saadet ile kurtuluşun sebebi olan “Muhabbeti” kazandırır.

10. Fayda – Zikir, kişiye murakabe duygusunu kazandırır. Bu duyguya sahip olan kul, Allah Tealanın kendisini gözetlediğini hisseder ve sonunda ihsan mertebesine yükselerek Allah’ı görüyormuşçasına ona ibadet eder.

11. Fayda – Zikir, zikreden kimseye Allah(Azze ve Celle)’a dönmeyi ve ona yönelmeyi kazandırır. Zikir ile devamlı Allah Tealaya yönelen bir kul, artık bütün hallerinde kalbi ile de Allah(Azze ve Celle)’a yönelme mertebesine yükselir.

12. Fayda – Zikir, zikreden kimseye Allah Tealaya yakın olmayı kazandırır.

13. Fayda – Zikir, zikreden kimseye büyük bir marifet kapısı açar. Kulun zikri arttıkça marifeti/Allah(Azze ve Celle)’ı tanıması da onunla orantılı bir şekilde artar.

14. Fayda – Zikir, zikreden kimseye Rabbinden korkmayı ve Allah(Azze ve Celle)’ı yüceltip tazimde bulunmayı kazandırır.

15. Fayda – Zikir, Allah(Azze ve Celle)’ın da kulunu zikretmesini sağlar.

16. Fayda – Zikir, kalbe hayat kazandırır. “Kalp için zikir, balık için su ne ise odur. Sudan ayrıldığı zaman balığın hali ne olur?” İbn-i Teymiyye

17. Fayda – Zikir, kalbin ve ruhun gıdasıdır.

18. Fayda – Zikir, kalbin cilasıdır. Onun pasını giderir ve onu parlatır.

19. Fayda – Zikir, hataları siler ve ortadan kaldırır.

20. Fayda – Zikir, kul ile Rabbi Tebareke ve Teala arasındaki yabancılığı ortadan kaldırır.

21. Fayda – Kulun kendisiyle Rabbi (Azze ve Celle)’yi zikrettiği hamdetme, tesbih etme ve yüceltme kelimeleri, zorluk anlarında o kelimelerle zikreden kimseyi anarlar/hatırlarlar.

22. Fayda – Kul, genişlik ve kolaylık zamanlarında Allah Teala’yı zikretmek ile kendisini Allah’a tanıttığı zaman, zorluk zamanlarında Allah Teala onu tanır.

23. Fayda – Zikir, kulu Allah Tealanın azabından kurtarır.

24. Fayda – Zikir, sekinet’in inmesinin, rahmetin bürümesinin ve meleklerin zikredeni çepeçevre kuşatmasının sebebidir.

25. Fayda – Zikir, insanın dilinin gıybet, dedikodu, yalan, kötü ve çirkin sözler ve batıl olan şeylerle meşgul olmamasını sağlar.

26. Fayda – Zikir meclisleri, meleklerin bulunduğu yerlerdir.

27. Fayda – Hem zakir zikretmesi sebebi ile saadete kavuşur hemde sürekli onunla beraber oturan kimse onun zikrinden dolayı saadeti elde eder. İşte her nerede olurs olsun bu kimse mübarek bir kuldur.

28. Fayda – Zikir, kulu kıyamet gününde pişmanlık ve üzüntüden emin kılar.

29. Fayda – Yalnız ve tenha bir halde kulun ağlamakla beraber Allah’ı zikretmesi/anması, Allah Teala’nın onu şiddetli sıcaklığın olduğu o büyük günde arşının gölgesinde gölgelendirmesine sebep olur.

30. Fayda – Zikir ile meşgul olmak, Allah’ın zikreden kuluna isteyenlere verdiği şeylerin en üstününü ona vermesine sebep olur.

31. Fayda – Zikir, ibadetlerin en yücesi ve en faziletlisi olduğu halde en hafifidir. Çünkü dilin hareket etmesi, azaların hareketleri arasında en kolayı ve en hafifidir.

32. Fayda – Zikir, Cennetin ağaçlarını teşkil eder.

33. Fayda – Zikirden dolayı verilecek olan Allah’ın fazlı ve bağışı, diğer amellerden hiç birisi için verilmemiştir.

34. Fayda – Rabb Tebareke ve Teala’yı zikretmek, hem dünyada hem de ahirette kulun bedbahtlığını netice veren Allah’ı unutmaktan emin olmayı gerektirir. Çünkü Allah’ı unutmak, kulun bizzat kendisini ve maslahatını unutması demektir.

35. Fayda – Zikir, hem dünyada hem kabirde hem de kıyamet gününde zikreden kimsenin nuru olur. Sırat köprüsünün üzerinde onun önünde bir nur oluverir.

36. Fayda – 
Zikir, hem dünyada, hem kabirde ve hemde kıyamet gününde zikreden kimsenin nuru olur. Sırat köprüsünde onun önünde bir nur oluverir.

37. Fayda – Zikir, her şeyin başıdır. Zikir, bütün ümmetin yoludur. Zikir, velayetin belgesidir. Her kime zikir kapısı açılırsa, Ona Allah(azze ve celle)’nin huzuruna girme kapısı açılmış olur.

38. Fayda – Zikir kalbin şiarı olunca ve asıl zikreden kalp olup, dil ona tabi olunca; İşte bu zikir kalbin ihtiyacını gideren zikir olur ve bu şekilde zikreden kimse, malı olmadığı halde zengin, aşireti olmadığı halde izzet sahibi, ve otoritesi olmadığı halde heybetli olur.

39. Fayda – Zikir ayrı ve dağınık olanı(kalbi) bir araya toplar, toplu olanı(günahları) dağıtır, uzak olanı(ahireti) yakınlaştırır ve yakın olanı(dünyadan) uzaklaştırır.

40. Fayda – Zikir kalbi uykusundan ve uyuklamasından uyandırır. Kalp uykuda olduğu zaman bütün karlı ticaretleri kaçırır ve zarar eder.

41. Fayda – Zikir, saliklerin elde etmek için kolları sıvadıkları ilahi marifeti ve kudsi halleri meyve veren bir ağaçtır.

42. Fayda – Zikir halinde olan kimse, zikrettiği zata (Allah c.c) yakın olur; zikrettiği zat da onunla beraber olur.

43. Fayda – Zikir köleler azad etmeye, mallar infak etmeye, Allah’ın (c.c) yolunda at binmeye ve Allah’ın (c.c) yolunda kılıç sallamaya denk bir ameldir.

44. Fayda – Zikir, şükrün başıdır. Allah’ı(c.c) zikretmeyen bir kul, Ona hakkıyla şükredemez.

45. Fayda – Takva sahipleri arasından Allah(c.c) katında en değerli olanlar, dilleri sürekli Allah’ı(c.c) zikretmekle dilleri ıslak olanlardır.

46. Fayda – Zikir, Kalp katılığını giderir.

47. Fayda – Zikir, kalbin şifası ve ilacıdır.

48. Fayda – Zikir, Allah(c.c) dostluğunun aslı ve başıdır.

49. Fayda – Zikir, Allah’ın(c.c) nimetlerini celbeder, azabını ise def der.

50. Fayda – Zikir, Allah’ın(c.c) zikredene mağfiret etmesini, meleklerinde onun için af dilemesini sağlar.

51. Fayda – Zikir meclisleri, cennet bahçeleridir.

52. Fayda – Zikir meclisleri, meleklerinde hazır bulundukları meclislerdir.

53. Fayda – Allah(c.c) kendisini zikredenlerle meleklerine karşı övünmektedir.

54. Fayda – Sürekli zikir eden bir kul gülerek cennete girer.

55. Fayda – Amellerin meşru kılınmasından maksat, Allah’ı(c.c) zikretme vazifesini gerçekleştirmektir.

56. Fayda – Bir amelin ehli içinde en faziletli olanlar, o amile işlerken Allah’ı(c.c) en çok zikredenlerdir.

57. Fayda – Sürekli zikir yapmak hem bedeni, hem mali yönü bulunan -nafile hac gibi- bütün nafilelerin yerine geçer.

58. Fayda – Zikir, Allah’a (c.c) itaat etmenin en büyük yardımcı etkenidir.

59. Fayda – Zikir, zoru kolaylaştırır, sıkıntıyı rahatlatır, meşakkati hafifletir.

60. Fayda – Zikir, kalbin bütün korkularını giderir.

61. Fayda – Zikir, kişiye büyük bir güç ve kuvvet verir.

62. Fayda – Zikir, ahiret yarışında kişiyi en öne geçirir.

63. Fayda – Zikir, Allah’ın(c.c) kulunu tasdik etmesini sağlar.

64. Fayda – Zikir, kul’a cennette evler inşa ettirir.

65. Fayda – Zikir, kul ile cehennem ateşi arasına set olur.

66. Fayda – Zikreden kişi için melekler Allah’tan(c.c) mağfiret dilerler.

67. Fayda – Zikir’in yapıldığı ortamlar Allah’ın(c.c) zikredilmesi ile sevinirler.

68. Fayda – Zikir, nifaka karşı emandır.

69. Fayda – Zikir, kalbe benzersiz lezzet verir.

70. Fayda – Zikir, kulun yüzüne dünyada bir parlaklık, ahirette ise bir nur giydirir.

71. Fayda – Kul çeşitli ortamlarda zikir yaptığında kıyamet günü şahitleri çoğalır.

72. Fayda – Zikirle meşgul olmakta, gıybet, koğuculuk, boş sözler, insanları yersiz övmek, onları kötülemek ve benzeri batıl kelamlardan yüz çevirmek vardır.

73. Fayda – Zikir, insi ve cinsi şeytanları def eder.

En iyisini Allah Teâlâ bilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.