Perşembe, 3 Rebiülevvel 1444

Siyer

Rasulullah s.a.v’in Gazve ve Seriyyeleri

Savaşlar Hicretin ikinci yılında başlamıştır. Rasulullah s.a.v’in vefatına dek toplam 11 yıl sürmüştür. Bu yazı çalışma halindedir. Tamamlanmamıştır. 1- Sifülbahr seriyyesi:   (Mart 623-Ramazan ayı)  Hamza’nın kumandasında yapıldı. 2- Rabiğ seriyyesi: (Nisan 623-Şevval ayı) Ubeyde b. Haris’in komutasındaki bir süvari birliği tarafından gerçekleştirildi. Hac Suresi 39-40 ile ilk savaş izni …

YazıyıOku »