Salı, 20 Zilkade 1445
George Lippert In Iki Kalpli Oldugu Bilgisi Dogru Mudur

George Lippert’in iki kalpli olduğu bilgisi doğru mudur?

Soru: Hocam Ahzab suresi 4. ayette Allah hiçbir adamın göğsünde iki kalp yaratmamıştır buyuruyor. Ancak George Lippert diye birinden bahsediliyor. Adamın iki kalbi olduğu söyleniyor. Bu ayete ters düşmüyor mu bu ayeti nasıl anlamalıyız. Allah razı olsun.

 

Cevap: Allah’a hamd Rasülüne salat ve selam olsun.

Değerli kardeşim tevil eğer bir karine varsa başvurulur. Hiçbir karine yokken tevil yapmak fasit tevil olduğunu gösterir. Ayeti her iki şekilde de açıklayan müfessirler olmuştur. Ancak ayetin zahiri anlamında anlamaya engel bir durum söz konusu değildir.

İddiaya göre George Lippert denilen adam 1800 yıllarda yaşamış 3 bacaklı doğduğu iddia edilen biridir. Kendisine ait olduğu ileri sürülen bir fotoğraf, Wikipedia’da bilgi olarak yer almıştır. blank
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Lippert

Bu şahıs, o dönemde tuhaf görünen sakat özürlü kimselerin sirklerde çalışması “ucube teşhiri” bir meslek olduğundan, bu görüntüsünü ticarete çevirmiş bir sirk çalışanı idi.  O zamanlar sirklerde çalışan bu insanları seyirciler belirli bir para ödeyerek görürlerdi.  Wikipedia’da yer alan bilgilere göre: George Lippert (1844, Bavyera –  Ölümü: Temmuz 1906, Salem, Oregon ),üç bacaklı olduğu ve otopsi sırasında “iki kalple doğduğu” ileri sürülmüştür. Bu bilgiyi Wikipedia 2005 yılında yayınlanan “American Sideshow /Amerika Gösteri Dünyası” adlı bir kitaba dayandırmaktadır. Wikipedia’daki bu bilgi sadece bu kadar değildir. Tamamına değinmeden önce olayın çıkış kaynağı bu kitaba odaklanmak istiyoruz… Birazdan değineceğimiz üzere kitapta tuhaf görünümlü sirk çalışanları ve ucube performans sanatçılarının biyografilerine yer verilmektedir.

blank

Ufolarla ve tuhaf olaylarla ilgili de kitap yazan günümüz yazarı Marc Hartzman’ın 2005 yılında yazdığı 1800 yıllardan 1950’ye kadar olan Amerikan gösteri tarihindeki tuhaf görünümlü insanların hayatlarından bahsettiği  kitabında Lippert’e aşağıdaki kısa bölümü ayırmıştır.
Tam adı:  “Amerikan Gösterisi: Tarihin En Harika ve Merak Uyandıran Garip Sanatçılarının Ansiklopedisi . ” olan kitabın 59. sayfasında George Lippert’en 4 kısa paragrafla bahsedilmiştir.

blank

blank

 

“Born in Germany, George Lippert was forever burdened with the task of carrying portions of an unborn brother. Lippert had two functioning hearts, and a third leg sprouting from his right side. The extra limb was well formed but thinner then the other two. In total, Lippert had sixteen toes.

The three-legged man worked as a curiosity. for nearly fifty years, many of them spent with PT. Barnum. He was said to speak five languages and was known to be quite personable.

Lippert’ carer in show business came to an end after an illness; he then found himself homeless in Oregon. He was saved by a friendly florist who gave him aid and ‏shelter.

In 1906, one of Lippert hearts gave out. He lived for two more weeks, and died on July 28.”

Ayrıca kitapta yer alan fotoğraf “Charles Eisenmann” adında 1880’lerin sonlarında Bowery bölgesinde çalışan ünlü bir New York fotoğrafçısına aitti…  Bunun dışında Lippert hakkında ileri sürülen bilgilerin kaynağına yer verilmemiştir. Wikipedia’da yer alan bilgilerde geçen “otopsi” kelimesine rağmen bu bilginin atfedildiği ilgili kaynakta böyle bir bilgi yer almamıştır. Bir insanın iki kalbi olduğu otopsiyle bilinebileceği mantığıyla yansıtılmış yazıda, mantık işletilmiş ancak gerçeğe yönelik hiçbir delil sunulmamıştır. Gerçekten bir insanın iki kalbi olsa, bu üç ayakları olmasından daha da ilgi çekicidir. Peki Lippert’in iki kalbi olduğuna dair bilgi bulgu, otopsi raporu veya doktor açıklaması veya buna ait en ufak bir bilgi var mıdır? O dönemde de yer alan bilim insanlarının çalışmalarında veya herhangi bir bilimsel çalışmada bundan bahsedilmemiş olması olayın delilsiz mesnetsiz ve hurafe olduğunu göstermektedir. Kaldı ki wiki sayfasında biyografinin sonuna düşülen not, “derinlemesine yapılan bir araştırma sonucu olarak” tümcesiyle verilmiş ve gerçeği ortaya koymuştur.

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Lippert

 

blank

Kırmızı ile işaretlemiş olduğumuz kısımda, Fransızca:  “Yapılan derin araştırmalara göre ikinci kalbin hikayesi UYDURULDU. İkinci kalp hiçbir zaman var olmadı George Lippert sadece 1 kalple yaşadı. Bu YALNIZCA biyografinin yazarının daha fazla para kazanmak ve Amerika’daki insanların ilgisini çekmek için yaptığı bir eklemedir.” yazmaktadır. 

İlgili fotoğrafa gelince George Lippert adında sirklerde çalışan ve üç ayağı olduğu iddia edilen birine ait bu resim, o dönemlerde ucubelerin resimleri ile şöhret bulan Charles Eisenmann  tarafından çekilmiştir. New York’taki  özel araştırma üniversitesi Syracuse Üniversitesi’nde yer almaktadır.  Ronald G. Becker Charles Eisenmann Fotoğraf Koleksiyonu adı ile fotoğrafçının yaklaşık 1413 çalışmasının yer aldığı envarter online olarak da araştırmacılara açık hale getirilmiştir.
https://library.syracuse.edu/digital/guides/b/becker_eisenmann.htm
Syracuse Üniversitesi’nde orijinali sergilenen fotoğrafın ne açıklama kısmında ,ne de bir başka yerinde George Lippert’in iki kalbi olduğuna dair en ufak bir bilgi kırıntısı bile yer almamaktadır. Oysaki ünlü ucube fotoğrafçısı tarafından ya da Araştırma üniversitesi tarafından bu bilgi görmezden gelinemez tarihte bir ilk sayılan çok önemli bir bilgidir. Aşağıda ilgili fotoğrafı yer aldığı sanal ortama akarılan arşiv bilgileri yer almaktadır. blank
https://scrconline.syr.edu/xtf/view?docId=metsmods/becker_eisenmann.65357.metsmods.xml;brand=scrcdc
Ronald G. Becker Charles Eisenmann Fotoğrafları Koleksiyonu
0266: George Lippert’in bir tablosunun fotoğrafı – recto: Üç bacağını gösterecek şekilde uzun ceketi açık duran George Lippert’in tam görünümü.; verso: Metinde “George Lippert / Born Bavara / Almanya” yazıyor.

Recto: Tam görünüm. Uzun paltolu, üç bacaklı, bir eli masanın üzerinde olan adam. Verso: [George Lippert / Bavara doğumlu / Almanya].  Fotoğrafçı: Charles Eisenmann. 

 

blank
Kitabın 59. sayfasında yer ala Lippert ile ilgili bölüm.

Fotoğrafın asıl kaynağında iki kalp ile ilgili herhangi bir şey yazmamaktadır.  Lippert’i n hayatını 2005 yılında biyografi haline getiren Amerikalı yazar Marc Hartzman’ın kitabından başka hiçbir yer iki kalbi olduğu bilgisi yer almamaktadır. İlgili kitapta Gerorge Lippert hakkındaki ne bu bilginin ne de diğer bilgilerin hiçbir kaynağı da yoktur. Verilen tek kaynak ise fotoğrafın kaynağıdır. Yani Amerika  NY’de bulunan Syracuse Üniversitesi envanterinde yer alan ve üç ayaklı olduğuda başka hiçbir bilginin yer almadığı o resim…

Wikipedia’da yer alan otopsi kelimesine gelirsek,  bunun hiçbir kaynağı yoktur. Kaynak olarak yukarıdaki kitabın 2006 baskısı yani bizim incelediğimiz baskı işaret edilmektedir. Ancak o baskıda da otopsiye dair herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Kısacası bu bilgi asılsızdır. Uydurmadır.

blank
Kitabın 2006 yılı baskısı

blank

Buraya kadar toplanılan delillere kısaca bir göz atarsak,
1) George Lippert’in iki kalbi olduğu bilgisi yalnızca 2005 yılında Marc Hartzman tarafından kaleme alınan yukarıdaki kısa biyografide geçmektedir. Ancak bu biyografide yayınlanan fotoğrafın kaynağından başka en ufak bir kaynak yer almamaktadır.
Sonuç: Harzman’ın 2005’de  kaleme aldığı kitap dışında iki kalp bilgisi hiçbir kitap veya bilimsel eserde yayınlanmamıştır. Uydurulmuştur.

2) Syracuse Üniversitesi envanterinde bulunan fotoğrafın aslının yer aldığı bölümdeki bilgilerde ucube fotoğrafları çeken Charles Eisenmann 3 bacaklı olmasının dışında herhangi bir anormali kaydetmemiştir… Buradaki bilgilerde de yukarıda linkini de verdiğimiz üzere icelendiğinde böyle bir bilgi yoktur,  iki kalpli olduğu bilgisi mezkur eserden başka hiçbir yerde yer almamaktadır.
3) Wikipedia ‘da yer alan bilgilerde kulaktan kulağa oyunundaki gibi herkesi birşey ekleye geldii bilgidir. “Doktor otopsisi” kelimesinde kaynak olarak Hartzman’ın kitabı gösterilmektedir. Ancak yukarıda belirttiğimiz üzere, ilgili sayfa fotoğrafını yayınladığımız gibidir otopsi bilgisi bulunmamaktadır. Sonuç: Wikipedia’da yer alan otopsi kısmı da dayanaksızdır: Uydurulmuştur.

Ciddiye almaya gerek olmayıp, bize okuyucumuz tarafından gönderildiği için okuyucumuza cevap babında ele alacağımız ateistlerin “evrim ağacı” adlı sitesinde konunun nasıl vuku bulduğuna bir bakalım. İlgili sitenin linkinde sorulan soru şu şekilde ele alınmıştır: https://evrimagaci.org/soru/george-lippert039in-iki-kalpli-oldugu-bilgisi-dogru-mudur-5562

blank
Hurafe Avcısı  mahlasıyla yazan şahıs buna şöyle cevap vermiştir.
blank

 

Hurafe Avcısı adlı yazarın yazısının kendisi hurafedir.

blank

Yukarıda yazarın “dini tartışmalara alet olundu” dediği Yüce Allah’ın Ahzab suresi 4. ayetinde geçen

blank

“Allah, hiçbir adamın içinde iki kalp yaratmamıştır. ” sözüdür. Hurafe Avcısı mahlaslı yazar güya Yüce Allah’ın sözünü, sirkte sergilenen ucubeleri konu alan bir kitap üzerinden reddedecek Yüce Allah’ı haşa yalancı çıkarmaya çalışacaktır. Buna tarihte benzerlerinin de gücü yetmediği gibi hatırlatırız ki,
blankAncak şeytanı hilesi çürüktür. (Nisa76)

Hurafe Avcısı mahlaslı hurafe yayıcısı yazarın sirkte halkın teşhirine sunulan sirk ucubelerin biyografilerine ayrılmış bir kitabı nasıl da “bilimsel bir eser”  gibi sunmaya çalıştığına dikkat edin…

blank

Aşağıda kitabın bazı sayfaları örnek olarak sunulmuştur. Herhangi bir bilimsel tez ya da hipotez değil kitap sadece ucubelerin biyografilerini yansıtmaya çalışan bundan başka da herhangi bir iddiası bulunmayan bir eserdir. Zaten kitabın yazarı en başta yer alan önsöz bölümünde de teşekkürlerini sunarken gösteri dünyasına atıf yaparak buna değinmiştir….

blankblank

Aşağıda örnek olarak kitaptan verdiğimiz 58-59-60-61 sayfalarda da görüldüğü gibi birer sayfa halinde biyografilere yer verilmiş örneğin sirkte çalışan Lionel- aslan suratlı adam, George Lippert üç bacaklı, leopar çocuklar gibi sirklerde gösteri yapan ucubeleri başlıklar halinde ele almıştır.

blank

Evrim ağacı yazarı Hurafe avcısı adlı yazarın,  “gerçek ve gerçek dışı iddiaları tek tek ele alıp gerçeklik analizine tabi tutan eşsiz bir eser olan ‘American Sideshow: An Encyclopedia of History’s Most Wondrous and Curiously Strange Performers’ “dediği kitabın aslı astarı budur. Yukarıda da ‘American Sideshow: An Encyclopedia of History’s Most Wondrous and Curiously Strange Performers’ George Lippert ile ilgili bu bilgiyi onaylamıştır. dediği kitabın 59. sayfasında yer alan 4 kısa paragraftır. Bilginin hepsi bu kadardır. fotoğraftan başka hiçbir kaynak olmadığı gibi analiz gerçeklik arayışı, bilim ışığı şöyle dursun, kısa bir biyografiden başka bir şey yoktur. İlgili bölümde şunlar yazmaktadır:

“Almanya’da doğan George Lippert, her zaman doğmamış erkek kardeşinin  parçalarını  vücudunda taşıma göreviyle yükümlüydü. Lippert’in çalışan iki kalbi vardı ve sağ tarafından üçüncü bir bacak çıkıyordu. Ekstra çıkan bu uzuv iyi biçimlenmişti ama diğer ikisine göre (bu ayak) daha inceydi. Toplamda Lippert’in on altı ayak parmağı vardı.

Üç bacaklı adam merak uyandıran gösteri unsuru olarak çoğu PT-Barnum’da olmak üzere aşağı yukarı elli yıl boyunca çalıştı. Beş dil bildiği söyleniyordu ve oldukça yakışıklı olduğu biliniyordu.

Lippert’in şov dünyasındaki kariyeri yakalandığı bir hastalıktan sonra sona erdi; daha sonra kendisini Oregon’da evsiz olarak buldu. Ona yardım elini uzatıp, barınacak yer sağlayan dost canlısı bir çiçekçi tekrar hayata döndürdü.

1906’da Lippert’in kalplerinden biri pes etti. İki hafta daha yaşadı ve 28 Temmuz’da öldü.”

blankblank

 

Hurafe avcısı olarak kendini tanıtan Hurafe yayıcısı yazar şöyle demektedir:
blank
Bakalım Wikipedia’da ne demektedir. Nasıl bir onaydır bu?
Öncelikle Wikipedia’daki otopsi kelimesinin atfedilen kaynakta da yeri yoktur.  Atıf yapılan kitapta resimde başka bir kaynak yoktur. Resmin yer aldığı envanterde de iki kalp olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Atıf yapılan kitap 2005 yılında yazıldığına göre yazarın 1800’lerdeki bir olayı kaynaksız bilme ihtimali bulunmamakta ve iddiasını kendi sözünde başkası ile ispat etme gereksinimi bulunmaktadır. Ancak yukarıda Hurafe Avcısı olarak kendini vasıflayan Hurafe Yayıcısının da dediği gibi Wikipedia’da bu durum onaylanmamıştır. Yazının en alt bölümünde, bu bilginin derinlemesine araştırıldığı uydurma olduğu sonucuna varıldığı ve yazarın kitabını satmak adına bu yalanı yaydığına ilişkin deliller bulunmaktadır.blank

Kırmızı ile işaretlemiş olduğumuz kısımda, Fransızca:  “Yapılan derin araştırmalara göre ikinci kalbin hikayesi UYDURULDU. İkinci kalp hiçbir zaman var olmadı George Lippert sadece 1 kalple yaşadı. Bu YALNIZCA biyografinin yazarının daha fazla para kazanmak ve Amerika’daki insanların ilgisini çekmek için yaptığı bir eklemedir.” yazmaktadır. Yani dediği gibi  Wikipedya’da bu durum onaylanmamıştır.

Soru soranımızın göndermiş olduğu bir başka link sorularla İslamiyet sitesine aittir.

https://sorularlaislamiyet.com/allah-insani-iki-kalpli-yaratmadiysa-george-lippert-nasil-iki-kalpli-olur

blank

İlgili sitenin tavrı hali daha da acınacak bir durumdur. İslam alemi olarak Batı’nın bilimi karşısında o kadar çok aşağılık komplesine kapılmışız ki attıkları yalanı bile doğru sayıp onlara bir ispat arayışına girmiş, “adamlar doğru mu söylüyor” endişesine bile kapılmamışız. “Batı ne derse doğrudur” ezikliği ile yazılan cevaba, “böyle bir olayı doğruluğu nasıl sabittir” demeden hemen batıya göre İslam’a ayar çekme anlayışına gidilmiştir. Allah ıslah etsin. Bu meselenin bir başka acı boyutudur. “Batının gerçeği” karşısında İslamı savunma psikolojisi diye yel değirmeninden düşmanlarla savaşmaya çalışan zihniyet galip gelemez. Eziklikten kurtulamaz… İslam kendi dinamikleri dışında kendine paralel olmayan hiçbir fikri, görüşü kabul etmez. Doğru olan İslamdır. Doğru olan Allah ve Rasulünün sözleridir. Sana inanılmaz da gelse tuhaf da gelse aklında almasa fikrine de sığmasa hakikat ancak budur…  Şairin de dediği gibi:
Gözüm,aklım,fikrim var deme hepsini öldür,
Sana çöl gibi gelen,o göl diyorsa göldür…     NFK

O halde Alah ve Rasülü ne demişse odur. Batılıları esas alıp onların sözlerini doğru sayıp, Haşa Allah’ı sözünü eğri de düzelteyim mantığına gitmek yanlıştır abesle iştigaldir, dide sapıklığın menhecidir. Bugün aynı şey peygamber efendimizi batılılara pazarlamakta ve şirin göstermekte yapılagelmektedir. Rasyonalist Batıya din ispatı peygamber güzellemesi hoşgörü müsameresi derken, kazılan kuyu İslam’ın kuyusudur.. Allahu mustean… Doğruya isabet ettiysek Allah’tan yanlışlar ise nefsimizin günah ve hatalarındandır…  En doğrusunu bilen Allah’tır.

 

A. T
25 Kasım 2023 BURSA

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.