Önemli Korunma Duaları (Tecrübe ile Sabittir)

Birinci hadisimiz:
Eûzü bi-kelimâtillâhi’t-tâmmâti min şerri mâhalaqa


Süheyl İbni Salih (r.a.) şöyle der: “Ben, Peygamberimiz (s.a.v.) ‘in huzurunda oturuyordum.Ashabtan bir zat geldi ve “Ey Allahın Rasulü! Bu, gece zehirlendim de sabaha kadar uyuyamadım.” dedi.
Bunun üzerine Rasulullah s.a.v “Ne ile zehirlendin?” diye sordu. “ Akrep sokması ile” dedi.Rasulullah s.a.v “ Ama sen akşamleyin,
أعوذ بكلمات الله التامات من شر من خلق
(Euzü bi-kelimatillahi’t-tâmmâti min şerri mâ halaqa) diye dua etseydin, akrep sana zarar veremezdi.” buyurdu.Bu duanın meali:’ Allahın yaratmış olduğu bütün mahlükatın şerrinden, onun tam kelimelerine sığınırım.’
Bunu üç kere peşpeşe söylemeyi İmam Nevevi Ezkar’ında tavsiye ediyor. Sabah yapan akşama kadar Akşam yapan ise sabaha kadar korunur…Diğeri de:Osman İbni Affân radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim her sabah ve her akşam üç defa bismillâhillezî lâ yedurru mea’smihî şey’ün fi’l–ardı velâ fi’s–semâ’ ve hüve’s–semîu’l–alîm: İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O herşeyi duyar ve bilir” derse, ona hiçbir şey zarar vermez.”[RiyazusSalihin – 1458 Nolu Hadis] bismillahillezi-la-yedurru-measmihi-seyun
“Bismillâhillezî lâ yedurru mea’s-mihî şey’ün fi’l-ardı ve lâ fi’s-semâi ve hüve’s-semîu’l-alîm“.

Bunu da üç kere derseniz aynı şekilde sabah ve akşam biiznillah korunmuş olursunuz…

Son hadisimiz: Talk bin Habib diyorki: Ebuderda’ya bir adam geldi, ey Ebuderda, evin yandı, dedi! O da, yanmadı, dedi! ALLAH bunu yapmaz; çünkü ben, Resullullah sallahu aleyhi ve sellemden bazı kelimeler işittim, şöyle demişti : Kim bunları gündüzün başında söylerse akşama kadar başina musibet gelmez,kim bunları gündüzün sonunda söylerse sabaha kadar başina musibet gelmez:hadis

Allâhümme ente rabbi lâ ilâhe illâ ente aleyke tevekkeltu ve ente rabbül arşil azim.Maşaallahu kâne ve mâ lem yeşe’lem yekün lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim.A’lemü ennellâhe alâ külli şey’in kadir.Ve ennellâhe kad ehâte bi külli şey’in ilmâ.Allâhümme inni eûzu bike min şerri nefsi ve min şerri külli dâbbetin ente âhizun binâsiyetihâ,inne rabbi alâ sırâtın mustekim

Anlamı: Allah’ım sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur, sana güvendim ve sen ulu arşın Rabbisin. Allah’ın dediği olur, demediği olmaz. Güç ve kuvvet sahibi ancak yüce ve ulu Allah’tır. Bilirim ki Allah’ın herşeye gücü yeter ve Allah herşeyi ilmi ile kuşatmıştır. Allah’ım nefsimin şerrinden ve senin idarende olan bütün canlıların şerrinden sana sığınırım. Şüphesiz Rabbim doğru yoldadır.

İbn Sünni,56.

Başka bir rivayette de Ebuderdada değil , ashaptan başka birinden rivayet edilmiştir. Bunda adam defalarca gelmiş gitmiş, yetiş evin yandı demiş, o da yanmaz , çünkü Resullullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle dediğini duymuştum, demiştir. Sonra da, kalkın gidelim demiş, gittiklerinde çevresinin yandığınıve evin yanmadığını görmüşlerdir.

Bu Yazılar da var

ONLARIN VASIFLARI ve HEDEFLERİ

Saptırıcı fırkalar sahih İslam’ı tahrif ederek paralel bir İslam uydurmaya çalışırlar. Saptırıcı fırkalar bu emellerine …

KÖPEK HANGİ AMAÇLA EVDE VEYA İŞYERİNDE TUTULABİLİR

(3480)- İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Av ve çoban köpeği …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.