Salı, 20 Zilkade 1445

Etiket Arşivleri: Amel Edebilmek Için Hadisin Sahih Olması Kâfidir

İmamların Fıkhi İhtilafında Hadislerin Rolü – Muammed Avvame

Imamlarin Fikhi Ihtilafinda Hadislerin Rolu Muammed Avvame

MUKADDİME MEZHEB İMAMLARI NAZARINDA HADÎSLERİN DEĞERİ Onların hadîs’e bağlanma hususundaki şiddetli arzu­larını ve hadislerle amel etmeğe olan aşırı rağbetlerini an­layabilmemiz için, imamlar nazarında hadîslerin değerini açıklayacak kısa bir mukaddimeye ihtiyaç vardır. İmam Ebû Hanife (80-150) şöyle demiştir: “İçlerin­de hadîsle meşgul olanlar bulunduğu müddetçe insanlar salâh içersindedirler. Ne zaman ilmi, nadîs’in …

YazıyıOku »