Pazartesi, 13 Şevval 1445

Teravih Namazı namazı 8 rekat kılınır mı?

Teravih namazı 8 rekat kılır. Çünkü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) teravih namazını 8 rekat kılmıştır.

1) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize Ramazan ayında (teravih) namazı sekiz rekât ve bir de vitiri kıldırdı. Ertesi gün olunca, mescitte toplandık ve yanımıza çıkmasını ümit ettik. Sabaha erinceye kadar mescitte kaldık. Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına girdik ve:

−Ey Allah’ın Rasulü! Dün mescitte toplanmış ve bize namaz kıldırmanı ümit etmiştik dedik.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Bu namazın üzerinize farz olarak yazılmasından endişe ettim’ buyurdu.”

Tabarani Mucemu’s-Sagir 190, İbni Huzeyme 1070, İbni Hibban 2409

Not: Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hayatı boyunca ne Ramazanda nede Ramazanın dışında 11 rekattan hazla namaz kılmamıştır!

2) Ebu Seleme bin Abdurrahman bin Avf (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in eşi Aişe (Radiyallahu Anha)’ya Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Ramazanda namazı nasıl diye sordum.

Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ramazanda ve Ramazanın gayrında namazını on bir rekât üzere ziyade etmezdi! Önce dört rekât kılardı. Onların güzelliği ve uzunluğundan sorma. Sonra dört rekât daha kılardı. Onların da güzelliği ve uzunluğundan sorma. Sonra üç rekât (vitir namazı) kılardı…”

Malik 1/120/9, Buhari 1866, Müslim 738/125

Teravih namazı, her gün gecenin bir bölümünde teheccüt ismiyle kılınan namazın, Ramazan ayındaki ismidir. Teheccüt namazının bu ismi almasına birçok sebep zikredilmektedir.

Allâme Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demektedir:

Bu iki hadis bize, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Ramazanda ashabına kıldırdığı teravih namazının rekat adedini bildiriyor.

Bu iki sahih hadise muhalif olarak Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’dan rivayet edilen, yirmi rekatlık teravih namazı ise zayıftır!

Bu hususta İbni Hacer (Rahmetullahi Aleyh) Fethu’l-Bari isimli kitabında, Aişe (Radiyallahu Anha) hadisini şerh ederken şöyle demektedir:

“İbni Ebi Şeybe’nin Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’dan rivayet ettiği:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ramazanda yirmi rekat namaz kılar ve vitir yapardı” manasındaki hadise gelince, onun senedi zayıftır! Bu hadis, Aişe (Radiyallahu Anha)’nın Buhari ve Müslim’deki hadisine muhaliftir! Aişe (Radiyallahu Anha) ise, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in halini başkasına nispeten daha iyi bilmektedir.”

İbni Hacer Fethu’l-Bari 4/299

Yaklaşık mana olarak benzeri sözleri Hafız Zeylaî, Nasburraye’de İbni Hacer’den daha önce söylemiştir.

Zeylaî Nasburraye 2/153

Allâme Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) sözlerine şöyle devam ediyor:

Bu, Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) hadisi gerçekten zayıftır. Bu görüşü İmam Suyuti El-Havi fi’l-Fetva’da ikrar etmiştir. Hadisin illeti ise, onun senedindeki Ebu Şeybe İbrahim bin Osman’dır. Hafız Takrib’de onun hakkında:

“Hadisi terk olunandır” demiştir.

Suyuti El-Havi fi’l-Fetva 273

Ben hadis kaynaklarının hepsini araştırdım ve hadisi sadece bu kimsenin tariki ile rivayet edilir olarak buldum…

Bu hadis, şu kaynaklarda rivayet edilmektedir:

İbni Ebi Şeybe 2/286/13

Abdubnu Humeyd El-Müntehib Mine’l-Müsned 43/1, 2

Tabarani Mucemu’l-Kebir 2102

Tabarani Mucemu’l-Evsad

İbni Adiyy El-Kamil 1/2

Hatib El-Muvaddah 1/219

Beyhaki 2/496

Bunların hepsi bu İbrahim bin Osman, El-Hakem, Muksim ve Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) tariyle merfu olarak rivayet etmişlerdir.

İmam Tabarani (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Bu hadis, Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’dan bu senedin dışında rivayet edilmedi.”

İmam Beyhaki (Rahmetullahi Aleyh) ise şöyle dedi:

“Bu senette Ebu Şeybe tek kaldı, o ise zayıftır.”

Geçen şeylerden bize zahir olduğuna göre gece namazının rekat adetleri, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in fiili uygulamasından sahih olan nasla sadece on bir rekattır. Yani Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Ramazan 8 rekat teravih namazı ve 3 rekatta vitir kılmıştır. Bu fiili uygulamayı iyice düşündüğümüzde, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hayatı boyunca, Ramazanda ve Ramazanın dışında, bu adet üzere artırma yapmamıştır.

Şafiilerin de dediği gibi, bu cihetiyle teravih namazına bir şey eklenmemesi revatip sünnetlere bir şey eklenmemesinden daha evladır…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.