Salı, 20 Zilkade 1445
Onlarin Vasiflari Ve Hedefleri

ONLARIN VASIFLARI ve HEDEFLERİ

Saptırıcı fırkalar sahih İslam’ı tahrif ederek paralel bir İslam uydurmaya çalışırlar. Saptırıcı fırkalar bu emellerine ulaşınca istedikleri çakma Müslüman tipini türetmiş olacaklarını çok iyi biliyorlar.

Bu saptırıcı fırkalardan biri olan hadis inkârcıları bu emellerine ulaşmak için Allah Resulünün temiz ve pak sünneti hakkında yalan, iftira ve kara propaganda yapmaktalar.

Hadis inkârcısı saptırıcıların vasıfları ve hedefleri şunlardır:

1 – Onlar Sünnetin ittiba edilmesi gereken İslam’ın ikinci kaynağı olduğunu inkâr ederler.

2 – Onlar Kur’an’ın sünnete ittiba edilmesini emrettiğini inkâr ederler.

3 – Onlar Sünnetin de vahiy kaynaklı olduğunu inkâr ederler.

4 – Onlar Kur’an’ı anlama konusunda sünneti devre dışı bırakırlar. Kur’an’ı hevalarına göre tahrif ederler.

5 – Onlar “Bize Kur’an Yeter” derler akabinde onlarca kitap yazarak kendi kendilerini yalanlarlar.

6 – Onlar Kur’an da anlatılan bazı kıssaları sembolik olduğunu ve gerçekte yaşanmadığını uydururlar.

7 – Onlar Kur’an’daki bazı hükümler tarihsel diyerek inkâr ederler, tahrif ederler ve işlevsiz hale getirirler.

8 – Onlar usul ve ilimden uzak Kur’an’dan hüküm çıkarmaya çalışan bilmişlik taslayan cahillerdir.

9 – Onlar Hadis konusunda usul ve ilim sahibi değiller. Bir bakarsınız sahih bir hadisi işlerine gelmediği için inkâr ederler. Bir bakarsınız uydurma bir hadisi işlerine geldiği için delil getirirler.

10 – Onlar İçin bir hadisin sahih, zayıf veya uydurma olması önemli değil. Onlar işlerine gelen her hadisi kullanırlar.

11 – Onlar Resulün temiz pak sünnetini usul ve ilim bilmeden inkâr ederken yüz hatlarında kibirli ve alaycı bir ifade görürsünüz.

12 – Onlar Sahih sünneti inkâr ederler, Kur’an’ı ise kendi kıt akıllarına ve hevalarına göre tahrif ederler.

13 – Onlar bir ayeti anlamak için Resulün o ayeti nasıl tefsir ettiğine, nasıl uyguladığına bakmazlar. Ayetleri tefsir etmede kendilerini daha yetkili görürler.

14 – Onlar Resulün sünnetini inkâr ettikleri için Resulün örnek hayatı da onlar için bir değer ifade etmez.

15 – Onlar akıllarını vahyin önüne geçirerek akıllarını ilah edinirler. Onlar akıllarının almadığı hadisleri inkâr ederler, ayetleri ise tahrif ederler.

16 – Onlar Akaid, fıkıh ve İslam hukuku gibi İslami ilimleri gereksiz olduğunu söylerler akabinde bu konularda ahkâm keserler.

17 – Onlar İslâm düşmanı kâfirlere saygı duyup sevgi beslerlerken âlimlere, mücahitlere kin besleyip düşmanlık ederler.

18 – Onlar Yahudi, Hristiyan, putperest, feminist İslam düşmanları hakkında konuşurken saygı ve hayranlıkla konuşurlar.

19 – Onlar sahabeden veya ümmetin seçkin âlimleri hakkında konuşurken edepsiz, kaba ve alaycı bir tavırla konuşurlar.

20 – Onlar sahabenin ve selef âlimlerin usul ve metodunu yok sayarlar, onların tek ölçüleri kıt akılları ve hevalarıdır.

21 – Onlar ümmetin seçkin âlimlerini itibarsızlaştırmak ve gözden düşürmek için her türlü yalana, iftiraya ve algıya başvururlar.

22 – Onlar ümmetin seçkin âlimlerini ilim, edep ve hayâdan uzak cahilce ve alaycı bir tavırla tenkit ve tahkir ederler.

23 – Onlar özellikle, Buhari, Müslim, Ebu Davut, Tirmizi, Ahmed Bin Hanbel, İmam Şafii, İmam Ebu Hanife, İbni Teymiyye, İbni Kesir, Taberani, Seyyid Kutup gibi âlimlere iftira atıp edepsizce saldırırlar.

24 – Onlar Allah’ın şeriatını sevmezler, onlar laiklik, demokrasi, sosyalizm, feminizm gibi beşeri ideolojileri savunurlar.

25 –  Onların elebaşları çoğunlukla beşeri sistemlerin güdümünde din eğitimi veren hoca ve akademisyenlerdir. Onlar batıla yaranmaya çalışırlar ve hakkı inkâr ederler.

26 – Onları beşeri sistemler korur ve destekler televizyon ekranları, kürsüler, salonlar onlara tahsis edilir, batıl muktedir olsun diye.

27 – Onların halktan taraftarları çoğunlukla usul ve ilim bilmeyen, şeriat karşıtı, edep ve hayâdan yoksun alaycı, kibirli kişilerdir.

28 – Onların kalpleri iman ve küfür arasında gidip gelir, İslami şahsiyetleri oluşmamıştır.

29 – Onlar İnsanları bidat ehli sufilerin batıllarından sakındırırlar, kendi batıllarına ise davet ederler.

30 – Onlar bidat ehli sufilerin batıllarını, şirklerini malzeme yaparak sünneti itibarsızlaştırmaya ve inkâr ettirmeye çalışırlar.

31 – Onlar Kur’an ve sünnetin çeliştiği yalanını yaymaya çalışırlar. Oysa Kur’an sahih sünnet ile asla çelişmez, çelişiyor gibi gözükse de bunun ilmi bir açıklaması vardır.

32 – Onlar Kur’an ve akıl çelişmez derler evet doğrudur. Lakin onlar bu sözü bahane ederek akıllarının almadığı ayetleri tahrif ederler.

33 – Onlar Müslümanların topraklarını işgal eden, istila eden, soykırım yapan, zulüm yapan batı medeniyetini severler. Onların eylemleri ve ideolojileri batı yanlısıdır.

34 – Onlar Şia’ya sempati duyarlar, birçok konuda birleşirler. Şia yanlılarının sahte vahdet söylemini bazen onlarda dillendirirler.

35 – Onlar Ehl-i Sünnete karşı acımasız bir şekilde saldırırken, Şia’nın aleyhine konuşmazlar, Şia’nın sapıklıklarını gündem yapmazlar.

36 – Onlar Ehl-i Sünnet ile Şia arasındaki ihtilafları yapay ve basit bir kavga olarak gösterirler.

37 – Onlar sinsidir asıl kimliklerini gizlerler mu’tezile mezhebinin sapık görüşlerini alıp yeniden farklı formatlarda pazarlarlar ancak bunu söylemezler.

38 – Onların faydalandıkları asıl kaynak âlimlerimizin sapık görüşlerini yerle bir edip enkaz haline getirdiği mu’tezile mezhebidir.

39 – Onlar kendi aralarında birçok fırkaya bölünmüştür, birleştikleri husus ise sünnet inkârcılığı ve Kur’an’ı tahrif etmeleridir.

40 – Onların bazı elebaşları İslam’ı tahrif etmek için özel yetiştirilmiş oryantalist münafıklardır. Onlara bilerek taşeronluk yapanlar vardır. Onların içinde birde kandırılmış ve aldatılmış saf cahiller vardır.

İşte biz kandırılmış ve aldatılmış bu saf cahilleri uyandırmak için uğraşıyoruz.

Bu sayılan vasıflar her hadis inkârcısında var olan vasıflar değildir. Çünkü onlarında kendi aralarında ihtilaf edip ayrıldıkları noktalar var. Ancak genel manada hadis inkârcılarının vasıfları ve hedefleri bunlardır.

 

Müsennif VELİOĞLU

Şubat 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.