Perşembe, 15 Zilkade 1440

Rukye yaptırmak cennete sorgusuz girmeye engel mi?

Güvercin beslemek günah mıdır?

Namazı terkeden kocanın hükmü?

Teravih Namazı namazı 8 rekat kılınır mı?

Yeni Yayınlananlar

Nefy ve Teşbih Kalp Hastalıklarındandır

Allah’ın sıfatları hakkında nefy ve teşbih kalp hastalıklarındandır. Çünkü kalbî hastalıklar iki türdür. Şüphe hastalığı ve şehvet (arzu) hastalığı. Her ikisi de Kur’ân-ı Kerîm’de söz ko­nusu edilmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ‘Edalı ve yumuşak söylemeyin. O takdirde kalbinde hastalık bulunan kimse umutlanır” (ei-Ahzab, 33/32) Bu şehvet hastalığıdır. Bir başka yerde …

YazıyıOku »

Allah’ın Benzersiz Olmasının Anlamı

Ehl-i sünneî zatında da, sıfatlarında da, fiillerinde de hiçbir şeyin Allah’ın benzeri ve dengi otmadiğını ittifakla kabul etmişlerdir. Fakat teşbîh (benzetme) lafzı insanların dilinde birden çok anlama gelme ihtimali olan mücmel bir lafız haline gelmiştir. Bu lafızla kimi zaman doğru manası kastedilebilrnektedır. Bu ise Kur’ân-ı Kerîmin reddettiği, aklın da delâlet ettiği …

YazıyıOku »

Âhad Hadislerin Akidede Delil Olması

Bazı kelâmcılar[2] ile usulcüler[3] âhad [1] hadislerin akidede delil olamayacağını, ancak âyet ve hadislerin kesin delil olacağını söylemişlerdir. Fakat bu söz kabul edilemez. Çünkü eğer bir hadis ister mütevatir olarak, ister âhad olarak güvenilir kişilerle sağlam yoldan bize ulaşırsa kesin ilim ifade eder ve onunla iman ve amel etmek gerekir. …

YazıyıOku »
  • İsa Mesih Tartışması

    Mesih Tartışması /Abdurrahman Konyalı   8 Aralık 2000 akşamı Kanal 7’de İskele-Sancak programına katılan konuklar, ilahiyatçı profesörlerdi. Hasan Mezarcı’nın kendisini mesih ilan etmesiyle gündeme taşınan “nüzûlü mesih” yani İsa aleyhisselam’ın dünyaya inme konusu ile birlikte bir takım konulara kendi açılarından açıklık getirmeye çalıştılar.   İsa aleyhisselam’ın göğe kaldırılması ve Kıyamet …

    YazıyıOku »
  • Kandil Geceleri bidat mi?

  • Bid’at-i Hasene Yanılgısı

  • Bu âyetler ya hadis olsaydı Caner Bey?

  • İman Artar ve Eksilir