Yılbaşında kutlama merasimine gitmek caiz midir?

Senaryo yazarlığı caiz midir?

Saliha Zevcenin Özellikleri

KUR’AN HATMİ (NEDENİYLE) TÖREN YAPILIR MI?

  • Soluk Mavi Nokta

    Mutlaka izleyin ve izletin… Soluk Mavi Nokta İbretlik … İşte biz o toz zerresinde yaşıyoruz.. …

    YazıyıOku »

Yeni Yayınlananlar

Nefy ve Teşbih Kalp Hastalıklarındandır

Allah’ın sıfatları hakkında nefy ve teşbih kalp hastalıklarındandır. Çünkü kalbî hastalıklar iki türdür. Şüphe hastalığı ve şehvet (arzu) hastalığı. Her ikisi de Kur’ân-ı Kerîm’de söz ko­nusu edilmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ‘Edalı ve yumuşak söylemeyin. O takdirde kalbinde hastalık bulunan kimse umutlanır” (ei-Ahzab, 33/32) Bu şehvet hastalığıdır. Bir başka yerde …

YazıyıOku »

Allah’ın Benzersiz Olmasının Anlamı

Ehl-i sünneî zatında da, sıfatlarında da, fiillerinde de hiçbir şeyin Allah’ın benzeri ve dengi otmadiğını ittifakla kabul etmişlerdir. Fakat teşbîh (benzetme) lafzı insanların dilinde birden çok anlama gelme ihtimali olan mücmel bir lafız haline gelmiştir. Bu lafızla kimi zaman doğru manası kastedilebilrnektedır. Bu ise Kur’ân-ı Kerîmin reddettiği, aklın da delâlet ettiği …

YazıyıOku »

Âhad Hadislerin Akidede Delil Olması

Bazı kelâmcılar[2] ile usulcüler[3] âhad [1] hadislerin akidede delil olamayacağını, ancak âyet ve hadislerin kesin delil olacağını söylemişlerdir. Fakat bu söz kabul edilemez. Çünkü eğer bir hadis ister mütevatir olarak, ister âhad olarak güvenilir kişilerle sağlam yoldan bize ulaşırsa kesin ilim ifade eder ve onunla iman ve amel etmek gerekir. …

YazıyıOku »