Çarşamba, 21 Zilkade 1445

Etiket Arşivleri: Müslümanların faiz alması

Daru’l-harpte faiz almak vermek caiz midir?

Daru L Harpte Faiz Almak Vermek Caiz Midir

Darul Harpte Faiz almak vermek caiz midir? Aslolan görüş haram faizin her yerde haram olduğudur. Ayetler ve hadislerde böyle bir ayrıma gidilmemiştir. Hanefilerin delil aldıkları ve  Nasbur’raye’ de yer verdikleri hadis ise delil olmaya müsait olmayıp sahih değildir. Bu konuda cumhurun görüşü faizin her yerde haram olduğudur. Mâlikî, Şâfiî, ve Hanbelî …

YazıyıOku »